โครงงานสวิทซ์บันได

ในการต่อใช้งานจะต้อง ต่อ Photo diode ในลักษณะการ Revert Bias ดังในรูปตัวอย่างด้านบน

ให้ นศ.ทดลองต่อวงจร ด้านล่างก่อน ได้ผลอย่างไรให้แจ้งกลับมาด้วย (ทรานซิสเตอร์ใช้เบอร์อะไรแทนไปก่อนก็ได้)